REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

„Bucură-te de finețe și rezistență, iar Emeka te premiază!”

 

Art. 1 – Organizatorul şi Regulamentul oficial al campaniei

(1) Campania promoţională „Bucură-te de finețe și rezistență, iar Emeka te premiază!” (denumită în continuare „Campania” sau „Campania promoțională”) este organizată de Ficosota Marketing România S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, România, Cod Unic de Înregistrare RO16056997, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/562/2004, cont bancar nr. RO83 BACX 0000 0045 1419 2001, deschis la Unicredit Ţiriac Bank, telefon 021.409.27.84, fax: 021.409.28.97, reprezentată legal de Iliya Atanasov Arbov, în calitate de Administrator, denumită în continuare „Organizatorul” sau „Ficosota Marketing România”, prin Agentia THE MANSION ADVERTISING S.R.L., cu sediul în București, str. Calea Moșilor nr. 217, bl.23 sc.A, ap.23 Sector 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/15281/09.09.2008, cod unic de înregistrare 24438297, atribut fiscal R, cont bancar IBAN: RO22BTRLRONCRT0V03450201 cont în RON, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Dl. Victor Florin Pântea, Administrator, denumită în continuare „Agenția”.

(2) În ceea ce privește desfășurarea prezentei Campanii, incluzând demersurile de autentificare a regulamentului, inițiere, derulare Campanie, validare câștigători etc., Organizatorul va fi reprezentat prin Agenție, care este pe deplin împuternicită să realizeze orice astfel de demersuri.

(3) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru participanţi.

(4) Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei și poate fi accesat gratuit în magazinele enumerate la Art. 3 alin. (2) și pe site-ul http://e-meka.com/ro/news/ .

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinta publică în modalităţile prevăzute la alineatul precedent. Modificările intră în vigoare în 24 de ore după anunţarea în prealabil a acestora.

Art. 2 – Temeiul legal

(1) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.

Art. 3 – Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei

(1) Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României, în locaţiile specificate la alineatul următor, în perioada 15.09.2020, ora 00:00:01 și 25.10.2020 ora 23:59:59  („Perioada campaniei”).

(2) Lista completă cu magazinele participante este următoarea (nume şi interval orar de funcţionare a magazinului):

1          Agra'S Sa Ampoi          Alba Iulia

2          Agra'S Sa Ampoi 2       Alba Iulia

3          Agra'S Sa Bulevard      Alba Iulia

4          Agra'S Sa Centru         Alba Iulia

5          Agra'S Sa Depozit        Oarda

6          Agra'S Sa Goldis          Alba Iulia

7          Agra'S Sa Market        Alba Iulia

8          Agra'S Sa Mercur        Alba Iulia

9          Agra'S Sa Oarda          Alba Iulia

10        Agra'S Sa Supermarket           Alba Iulia

11        Bian Berca       Berca

12        Bian Big           Buzau

13        Bian Cosmetica           Buzau

14        Bian Crang      Buzau

15        Bian Micro 14  Buzau

16        Central Odobesti         Odobesti

17        Comind            Slobozia

18        Comind            Slobozia

19        Cora Alexandriei         BUCURESTI

20        Cora Bacau      BACAU

21        Cora Baia Mare           BAIA MARE

22        Cora Bratianu  CONSTANTA

23        Cora Cluj Napoca        CLUJ NAPOCA

24        Cora Constanta City Park        CONSTANTA

25        Cora Drobeta  DROBETA

26        Cora Lujerului BUCURESTI

27        Cora Pantelimon         BUCURESTI

28        Cora Ploiesti    PLOIESTI

29        Cora Sunplaza BUCURESTI

30        Fyps Magazin M 2       Piatra Neamt

31        Fyps Magazin M 4       Piatra Neamt

32        Fyps Magazin M 5       Piatra Neamt

33        Fyps Magazin M 7       Piatra Neamt

34        Fyps Magazin M10      Piatra Neamt

35        Fyps Magazin M11      Piatra Neamt

36        Fyps Magazin M15      Piatra Neamt

37        Fyps Magazin M16      Piatra Neamt

38        Fyps Magazin M17      Piatra Neamt

39        Fyps Magazin M18      Piatra Neamt

40        Ovisim Market 1         Botosani

41        Ovisim Market 10       Botosani

42        Ovisim Market 11       Flamanzi

43        Ovisim Market 12       Botosani

44        Ovisim Market 13       Stefanesti

45        Ovisim Market 14       Botosani

46        Ovisim Market 2         Botosani

47        Ovisim Market 5         Botosani

48        Ovisim Market 7         Botosani

49        Ovisim Market 9         Botosani

50        Paco Brailei     Focsani

51        Paco Lacto       Focsani

52        Paco Teatru     Focsani

53        Paco 2 Stejari  Focsani

54        Paco Bahne     Focsani

55        Paco Bicaz       Focsani

56        Paco Gara       Focsani

57        Paco Jaristea   Jaristea

58        Paco Odobesti Odobesti

59        Paco Petresti   Focsani

60        Paco Piata Sud Focsani

61        Paco Sud          Focsani

62        Paco Unirii      Focsani

63        Paco Vidra       Vidra

64        Praxis Brancoveanu    Pitesti

65        Praxis Crinului Pitesti

66        Praxis Fratii Golesti     Pitesti

67        Praxis Grup      Pitesti

68        Praxis Nord      Pitesti

69        Praxis Stefanesti          Stefanestii Noi

70        Praxis Teilor    Pitesti

71        Praxis Trivale 1            Pitesti

72        Pret Fix Brailei Galati

73        Pret Fix Iasi      IASI

74        Pret Fix M 18   Galati

75        Pret Fix M39    Galati

76        Pret Fix Onesti 1          ONESTI

77        Pret Fix Onesti 2          ONESTI

78        Pret Fix Piata Centrala Galati

79        Pret Fix Siderurgistilor Galati

80        Real, Remarkt Arad     Arad

81        Real, Remarkt Oradea Oradea

82        Telena Babadag          Tulcea

83        Telena Big       Tulcea

84        Telena Depozit            Tulcea

85        Telena E3        Tulcea

86        Telena M 18    Galati

87        Telena Piata Centrala Galati

88        Telena Piata Noua       Tulcea

89        Telena Piata Veche     Tulcea

90        Telena Siderurgistilor Galati

91        Telena Tiglina Galati

92        Tiss 1,Bacau Aprodu Purice    Bacau

93        Tiss 10 Iasi,Piata Voievozilor   Iasi

94        Tiss 11,Bacau,Mioritei Bacau

95        Tiss 12,Bacau,Alecu Russo      Bacau

96        Tiss 13,Bacau,Bicaz     Bacau

97        Tiss 14,Comanesti       Comanesti

98        Tiss 15,Roman Roman

99        Tiss 3,Bacau Republicii           Bacau

100      Tiss 5,Bacau Orizont   Bacau

101      Tiss 6 Buhusi    Buhusi

102      Tiss 7 Moinesti            Moinesti

103      Tiss 8,Bacau Miron Costin       Bacau

104      Tiss 9 Iasi Alexandru Cel Bun  Iasi

105      Universal Le Big Crang Buzau

106      Universal Le Big Dorobanti     Buzau

107      Universal Le Big Micro 14       Buzau

108      Universal Le Big Parscov         Parscov

109      Universal Le Big Unirii Buzau

110      Universal Le Big Vadu Pasii     Vadu Pasii

(3) Din motive independente de voința Organizatorului, lista magazinelor participante, astfel cum este redată în alineatul precedent, se poate modifica pe parcursul desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificări vor fi publicate de îndată pe adresa http://e-meka.com/ro/news/ și vor fi opozabile participanților de la publicare, fără a fi necesară modificarea prezentului Regulament printr-un act adițional sau nicio altă formalitate ulterioară.

Art. 4 – Dreptul de participare

(1) Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice („Participanţii”)  care la data înscrierii au împlinită vârsta de 18 ani.

(2) Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

 • persoanele juridice;

 • angajaţii Organizatorului;

 • angajaţii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activităţi legate de organizarea şi desfăşurarea Campaniei;

 • rudele angajaţilor menţionaţi mai sus (respectiv copii/părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

(3) Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.  

Art. 5 – Produsele participante

(1) Produsele participante la Campanie sunt toate produsele din gama Emeka care se află la vânzare în magazinele participante conform Art. 3, în limita stocului disponibil în fiecare magazin participant, achiziționate în Perioada campaniei.

Art. 6 – Mecanismul Campaniei

(1) Pentru a participa în cadrul campaniei, participanţii trebuie să achiziţioneze un produs din gama Emeka, dintre cele menționate la art. 5.1., în Perioada Campaniei din magazinele participante și să trimită, în Perioada Campaniei, numărul documentului fiscal pe care apare achiziția, prin SMS la numărul cu tarif normal, 1792.Pentru a intra în posesia premiilor, în caz de câștig, Participanții sunt obligați să păstreze în original documentul fiscal în baza căruia s-au înscris în Campanie conform prezentului Regulament Oficial.

(2) Document fiscal: În contextul prezentei Campanii, noțiunea de “document fiscal” reprezintă bonul fiscal sau factura fiscală emisă la data efectuării achiziției prin care participantul poate face dovada achiziționării a cel puțin unui Produs Participant, conform mecanismului Campaniei. Documentele fiscale trebuie sa aibă o dată de emitere în Perioada Campaniei 15.09.2020-25.10.2020, iar data și ora acestora trebuie să fie anterioare celor la care s-a efectuat înscrierea în Campanie. Pentru a intra în posesia premiului, în caz de câștig, participanții sunt obligați să păstreze în original documentul fiscal în baza căruia s-au înscris in Campanie, conform prezentului Regulament Oficial și să îl prezinte Organizatorului, pentru a îndeplini procedura de validare finală, conform art. 8.

(3)  Numărul bonului fiscal se regăsește, în general, jos, în partea stângă a bonului (*BF.), conform exemplului de mai jos:

 

 (4) Numărul de SMS este 1792, iar mesajul SMS este taxat la tariful normal al rețelei de telefonie mobilă folosite - Vodafone, Orange, Telekom sau Digi Mobil.

(5) Pentru ca un SMS să fie considerat valid, acesta trebuie să îndeplinească condiția
de a conține numărul documentului fiscal care atestă achiziția a unuia din Produsele Participante.

Mesajele de răspuns SMS la numărul 1792 vor fi următoarele:

 1. SMS-ul a fost trimis în afara Perioadei Campaniei (înainte de începerea Campaniei): „Campania va incepe pe 15.09.2020. Intră http://e-meka.com/ro/news/ pentru detalii aditionale despre campanie”

 1. SMS-ul este trimis corect:

„Te-ai inscris cu succes! Validarea se va face pe baza bonului fiscal. Perioada campaniei este 15.09–25.10.2020, pentru alte detalii intra pe http://e-meka.com/ro/news/

 1. Dacă s-a depășit limita de maximum 10 înscrieri/zi:

„Ai depasit limita maxima de 10 înscrieri pe zi. Campania se desfasoara in perioada 15.09–25.10.2020, pentru detalii aditionale intra pe http://e-meka.com/ro/news/

 1. Mesaj invalid - Dacă SMS-ul conține un mesaj invalid:

„Te rugam sa introduci numarul bonului fiscal. Campania se desfasoara in perioada 15.09–25.10.2020, pentru detalii aditionale intra pe http://e-meka.com/ro/news/

 1. Mesaj invalid - Dacă mesajul trimis conține un număr de bon care a mai fost trimis:

„Ai inscris deja acest bon. Te rugam sa folosesti alt bon. Campania se desfasoara in perioada 15.09–25.10.2020, pentru detalii aditionale intra pe http://e-meka.com/ro/news/

 1. SMS înscris după încheierea campaniei:

„Ne pare rau, promotia s-a incheiat. Campania s-a desfasurat in perioada 15.09–25.10.2020, pentru detalii aditionale intra pe http://e-meka.com/ro/news/

(8) Un Participant poate înscrie în Campanie o singură dată datele de identificare (participare) ale unui document fiscal, care face dovada achiziționării a cel puțin unui Produs Participant, indiferent de numărul de Produse Participante achiziționate pe documentul fiscal.

(9) Participanții au obligația de a păstra documentul fiscal al Produsului Participant, ce conține datele de participare înscrise și extrase câștigătoare, în original și nedeteriorat, care dovedește achiziționarea Produsului Participant, până la validarea finală și intrarea în posesie a premiului oferit de către Organizator.

(10) Numărul de înscrieri făcute de un participant unic este limitat la 10 înscrieri în fiecare zi.

În încercarea sa de a efectua a 11-a  înscriere în aceeași zi, Participantul va fi atenționat că nu se mai poate înscrie în Campanie în ziua respectivă și, deci, următoarele încercări de înscriere/participare în ziua respectivă nu vor mai fi luate în considerare și nu vor fi validate, însă se poate înscrie în ziua următoare. Fiecare înscriere trebuie să respecte Regulamentul Oficial, iar datele fiecărui document fiscal se pot înscrie în Campanie o singură dată.

(11) Dacă în timpul Campaniei nu se înscrie/nu participă niciun consumator ori se înscriu/participă mai puțini participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Campaniei rămase neatribuite vor rămâne la dispoziția Organizatorului.

(12) Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:

a. pentru înscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum și pentru înscrierile efectuate după terminarea perioadei de înscriere în Campanie;

b. pentru pierderile sau întârzierile mesajelor de răspuns menționate în prezentul Regulament, determinate de factori independenți de voința sau controlul Organizatorului;

c. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra documentelor fiscale ce dovedesc achiziția Produselor Participante, ce conțin datele de participare pe baza cărora s-au efectuat înscrieri ce au fost declarate câștigătoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra documentelor fiscale ce dovedesc achiziția Produselor Participante, ce conțin datele de participare înscrise în Campanie, nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor astfel de revendicări;

d. pentru eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participanți în legătură cu participarea lor la această Campanie;

e. pentru pierderea și/sau deteriorarea bonului fiscal;

f. existența la punctul de vânzare din magazinele participante a produselor participante la Campanie; 

 g. imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului; din motive independente de Organizator; 

 h. Cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul Regulament.

(13) Câștigătorii vor fi desemnați prin extragere, la 7 zile calendaristice după finalizarea campaniei.

Art. 7 – Premiile Campaniei

(1) Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii sunt următoarele:

Tip premiu

Număr premii

Preț/buc lei fără TVA

Total lei fără Tva

Televizor LED Smart LG, 108 cm, 43UM7450PLA, 4K Ultra HD

3

 

1.277,3

3.831,9

Tichet cadou Sodexo

30

200

6000


Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 10.191,9 lei (fara TVA), iar de 10.919,97 lei (cu TVA).

(2) Premiile se acordă conform condiţiilor descrise în Art. 8.

(3) Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor și costul de transmitere prin SMS a înscrierii). Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câştigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii.

(4) Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Câștigătorii din cadrul Campaniei sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

(5) Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte bunuri și/sau servicii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani.

(6) În cazul în care din orice motiv, independent de Organizator, potențialii câștigători nu transmit informațiile necesare validării premiilor, conform celor stipulate în prezentul Regulament, se consideră că au renunţat în mod irevocabil la acestea și nu pot invoca niciun drept în acest sens. Orice reclamație referitoare la premiu, ulterioară ridicării sale, nu va fi luată în considerare. Odată cu predarea premiului către câștigător Organizatorul este eliberat de orice obligaţie care rezultă din Regulament, cu privire la acordarea acestora.

(7) În cadrul extragerii la sorți realizate prin intermediul www.random.org, pentru fiecare premiu din cadrul acestei Campanii se va extrage câte 1 (un) potențial câștigător și câte 2 (două) rezerve pentru fiecare potențial câștigător.

Art. 8 - Extragerea, validarea câștigătorilor și acordarea premiilor:

(1) Până la validarea finală, un Participant ce a fost extras drept câștigător va fi numit “potențial câștigător” și trebuie să îndeplinească următorii pași pentru a fi declarat câștigător final: revendicarea telefonică, prevalidarea electronică și validarea finală. Neîndeplinirea sau îndeplinirea incompletă a oricărei etape de către un potențial câștigător conduce la invalidarea acestuia și apelarea la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.

Revendicarea telefonică:

(2) După extrageri, potențialii câștigători vor fi contactati în termen de 21 (douăzecișiunu) zile lucrătoare, pe numărul de telefon cu care s-a efectuat înscrierea extrasă câștigătoare, în vederea revendicării premiului câștigat. Se vor efectua maxim 3 apeluri, în zile și intervale orare diferite, în acest termen, între orele 10:00 – 18:00, iar în cazul în care potențialul câștigător nu poate fi contactat (prin imposibilitate de contactare se înțelege de exemplu, dar fără a se limita la situațiile în care numărul de telefon nu este alocat, telefonul este închis sau numărul respectiv nu poate fi contactat, nu se află în aria de acoperire etc.), sau în timpul apelului telefonic nu poate confirma participarea în Campanie, acesta va fi invalidat.

(3) Potențialii câștigători invalidați nu vor beneficia de nicio despăgubire din partea Organizatorului.

(4) În vederea revendicării premiului, potențialului câștigător i se va solicita să confirme participarea sa în Campanie; să confirme că deține în original și nedeteriorat documentul fiscal ce are tipărit numărul cu care a efectuat participarea extrasă câștigătoare; să comunice următoarele date personale: nume și prenume si adresa de livrare a premiului prin curier.

(5) În cazul în care pasul de revendicare nu a fost îndeplinit cu succes de către potențialul câștigător, mai exact art. 4 nu a fost îndeplinit integral, potențialul câștigător va fi invalidat, Organizatorul apelând la rezerve, care se vor supune regulilor descrise în Regulament.

Prevalidarea electronică:

(6) În apelul de revendicare telefonică descris mai sus, în scopul prevalidării electronice, potențialului câștigător îi sunt solicitate spre a fi trimise reprezentanților Organizatorului pe adresa de e-mail madalina.dumitrescu@eventrio.ro în termen de 3 (trei) zile lucrătoare începând cu următoarea zi de la momentul revendicării telefonice: o fotocopie lizibilă a bonului fiscal în original, pe baza căruia s-a efectuat înscrierea extrasă câștigătoare; nume și prenumeși adresa de livrare a premiului prin curier. Potențialii câștigători ai premiilor în valoare de peste 600 lei trebuie să trimită în plus CNP-ul acestora, pentru îndeplinirea formalităților legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor pe veniturile câștigate din premii.

(7) În cazul în care participantul va răspunde la toate solicitările de mai sus, acesta va fi considerat prevalidat.

(8) În cazul în care unul din participanți nu va trimite una din solicitările de mai sus, participantul va fi invalidat.

(9) Având în vedere obligația Organizatorului, conform legii aplicabile în România, de a face publice numele câștigătorilor și premiile câștigate de aceștia, comunicarea acestor date cu caracter personal și acordul în vederea colectării și prelucrării lor sunt condiții esențiale de validare a câștigătorului.

Validarea finală:

(10) În cazul tuturor potențialilor câștigători, validarea finală va avea loc în momentul livrării premiului prin intermediul curierului, la adresa de livrare indicată de potențialul câștigător în pasul de revendicare telefonică.

(11) Premiile se vor înmâna câștigătorilor de către o persoană avizată de la firma de curierat,  în baza unui proces verbal de predare – primire, în care se vor completa următoarele date: data, numele și prenumele câștigătorului, premiul primit, nr. de telefon, propoziția declarativă că are peste 18 ani, semnătura. Procesul verbal se va semna în două exemplare: unul care va rămâne la câștigător și unul la Organizator.

(12) Imediat după înmânarea premiului, prin semnarea de către câștigător a procesului – verbal de predare primire, Organizatorul este eliberat față de căștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament cu privire la acordarea premiului.

(13) Expedierea premiilor Campaniei se va face prin curier, în termen de maxim 15 zile lucrătoare din momentul validării finale, în baza semnării unui proces verbal de predare – primire semnat de către câștigător.

Alte clauze referitoare la acordarea premiilor

(13) În caz de invalidare, Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi premiul Participanților extrași ca și rezerve, în ordinea în care au fost extrași în lista de rezerve. În cazul în care nici rezervele nu îndeplinesc condițiile prezentului Regulament Oficial, premiul va rămâne la dispoziția Organizatorului.

(14) Organizatorul nu-și asumă răspundere pentru situațiile în care Participanții au comunicat o adresă greșită sau nu se mai află la adresa comunicată la pasul de revendicare pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra în posesia premiului și nici nu este obligat să efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la o altă adresa.

(15) Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate și pot fi livrate doar pe teritoriul României și nu pot fi înlocuite cu alte beneficii.

(16) Având în vedere obligația Organizatorului, conform legii aplicabile în România, de a face publice numele câștigătorilor și premiile câștigate de aceștia, comunicarea acestor date cu caracter personal și acordul în vederea colectării și prelucrării lor, sunt condiții obligatorii de validare a câștigătorului. Numele câștigătorilor vor fi afișate în cadrul website-ului http://e-meka.com/ro/, fără a depăși termenul de 30 zile calendaristice din momentul stabilirii calității de câștigători finali.

Art. 8 – Responsabilitate

(1) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiului de către câştigător, Organizatorul este eliberat de orice obligaţie faţă de Participantul câştigător.

(2) În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

(3) Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în această Campanie.

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în Campanie care manifestă un comportament fraudulos în cadrul participării la campanie.

(5) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii fără a fi îndeplinită condiţia de participare, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 9 - Litigiile şi legea aplicabilă

(1) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre Participanţi, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţa competentă.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

(3) Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la adresa Organizatorului indicată în antet, în cel mult 5 zile calendaristice de la data încheierii Campaniei. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie.

Art. 10 – Taxe şi impozite

 1. Pentru premiile acordate în cadrul prezentei Campanii nu se datorează impozit, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare. 

Art. 11 – Aspecte legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal

(1) Conform Regulamentului general privind protecția datelor 95/46/CE (”GDPR”), Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii mentionate la art 1., prelucrează datele cu caracter personal ale participanților pentru scopurile și în condițiile mai jos prezentate. Organizatorul Campaniei are calitatea de operator conform GDPR, stabilind mijloacele si scopul prelucrarii prin intermediul prezentului Regulament, iar Agentia are calitatea de persoană împuternicită de operator, având în vedere că este subiectul de drept care va realiza toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal (colectare, extragere, contactare, prelucrare, selectare, distrugere etc.). Agentia va comunica Organizatorului numai datele cu caracter personal necesare pentru realizarea plății impozitului pentru veniturile din premii (respectiv numai nume, prenume si CNP si numai in ceea ce priveste castigatorii premiilor impozabile), acolo unde această obligație există conform legislației fiscale. 

(2) Scopurile prelucrării datelor. Organizatorul și societățile implicate în organizarea prezentei Campanii prelucrează datele cu caracter personal enumerate în art. 11(3) de mai jos, ce sunt furnizate direct de către participanți în vederea participării la Campania promoțională, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate și în conformitate cu dispozițiile legale, pentru îndeplinirea următorului scop: organizarea și desfășurarea Campaniei „Bucură-te de finețe și rezistență, iar Emeka te premiază!”  („Campania”) bazată pe înscrierea participanților prin intermediului SMS-ului la numărul 1792 în urma căruia Organizatorul acordă conform mecanismului Campaniei, premiile menționate la art. 7(1).;

(3) Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizării și defășurării Campaniei „Bucură-te de finețe și rezistență, iar Emeka te premiază!”, Organizatorul și societățile implicate în organizarea prezentei Campanii vor prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”): nume, prenume, CNP-ul (în cazul câștigătorilor premiilor impozabile), adresa de email, număr de telefon, adresa de locuință a câștigătorului pentru livrarea premiului. Aceste Date Personale sunt furnizate de participant prin intermediul formularului electronic pe adresa de e-mail madalina.dumitrescu@eventrio.ro în etapa de revendicare premiu a Campaniei. În lipsa furnizării acestor date participantul nu va putea beneficia de premiile Campaniei.

(4) Temeiul prelucrării. Menționăm că datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate în baza următorului temei: în temeiul consimțământului implicit și neechivoc al participanților prin înscrierea la Campanie, iar ulterior in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislatia financiar-contabila, fiscala, respectiv de arhivare.

(5) Destinatarii datelor cu caracter personal.

Categoriile de destinatari către care pot fi transmise datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt următoarele:

(i)         împuterniciților Agentiei (The Mansion Advertising S.R.L)

(ii)        autorităților competente, conform prevederilor legale în vigoare;

(iii)       publicului, în ceea ce privește participanții câștigători.

(6) Durata prelucrării. Pentru îndeplinirea scopului de organizare și desfășurare a Campaniei datele vor fi prelucrate pe o durată de maxim 3 luni. Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate exclusiv pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, iar Organizatorul va evalua în mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date. După încetarea duratei de prelucrare determinată conform celor de mai sus, datele participanților vor fi șterse din baza de date a Agenției și ale furnizorilor determinați prin prezentul regulament cărora le-au fost transmis datele.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de Organizator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Organizatorul/Agenția va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând eventualilor destinatari ai datelor obligații similare.

(7) Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal. Organizatorul și societățile implicate în organizarea prezentei Campanii se angajează să prelucreze datele furnizate numai în scopurile specificate mai sus, să păstreze confidentialitatea și siguranța prelucrării, în conformitate cu dispozițiile legii și să nu dezvăluie datele furnizate către terțe părți altfel decât s-a indicat mai sus sau în alte cazuri decât cele prevăzute de lege. Menționăm că în mod constant Organizatorul/Agenția evaluează și îmbunătățește măsurile de securitate implementate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care le prelucrează și verifică ca toți destinatarii datelor să asigure cel puțin același nivel de protecție a datelor.

(8) Drepturile participanților. În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, participanții au următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc participantul și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor participanților în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când

(i) participantul consideră că datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, până la rectificarea acestora;

(ii) prelucrarea este ilegală, dar participantul nu dorește să ștergem datele;

(iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar participantul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

(iv) participantul s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verificam dacă drepturile legitime ale Organizatorului prevalează asupra drepturilor participantului;

d) Dreptul participantului de a-și retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului, fară a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment; Participantul ia act de faptul că retragerea consimțământului său anterior finalizării Campaniei conduce la descalificarea sa din Campanie si pierderea drepturilor aferente, având în vedere imposibilitatea participarii acestuia în Campanie în lipsa prelucrării datelor cu caracter personal necesare în acest sens.

e) Dreptul de opoziție – însemnând dreptul participantului de a se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interesele legitime ale Organizatorului;

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta într-o măsură semnificativă;

g) Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente în baza noastră de date către o alta bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul participantului sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plângere în fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

i) Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

(9) Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice întrebare sau orice aspect in legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia sunt rugați să  trimită un mail la adresa DPO@ficosota.com.

Art. 12 – Încetarea campaniei

(1) Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră*, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua.

*Forţa majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de forţă majoră.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 din Codul Civil. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

Art. 13 – Alte Clauze

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

(2) Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea, în maniera pe care o va considera necesară sau potrivit intereselor sale.

(3) Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Campaniei.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat și autentificat la Biroul Individual Notarial .............., cu sediul în ................., într-un exemplar original care va rămâne în arhiva biroului notarial și 3 (trei) exemplare identice, din care 2 (două ) exemplare se eliberează părții și 1 (un) exemplar pentru arhiva biroului notarial.

 

CÂȘTIGĂTORI CAMPANIE „Bucură-te de finețe și rezistență, iar Emeka te premiază!”

1).Premiu Smart TV

Hulea Andreea

Danaila Roxana

Sandu Florin

 

2).Premiu tichete cadou

Braga Victor

Knoblau Roland

Bijenariu Corneliu

Avieritei Jeni

Boghiu Florin

Constantin Catalin

Larion Alin

Panzaru Stefan

Bokor Erwin

Gheorghe Valeriu

Lengyel Delinke Erzsebet

Ciobanica Angelica

Popa Dorina Mihaela

Sandru Claudiu Silviu

Trincu Adrian Lucian

Buruiana Ramona

Soarice Mirela

Caba Elena Cristina

Alex Stanescu

Dragan Aurelia

Pirosca Ana Maria Eugenia

Saila Mihai

Ion Elena

Cristian Lucian

OPREA Ștefan

Pacala Grigore

Milea Catalin

Mirela-Liliana Ion

Demidov Sorin

Hriban Gabriela