Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

 

FICOSOTA MARKETING ROMANIA S.R.L. ("Societatea" sau “FICOSOTA”) își tratează cu toată seriozitatea obligațiile care îi revin potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) și legislației românești, și depune toate eforturile pentru respectarea standardelor aplicabile și pentru stabilirea bunelor practici privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Autoritatea competentă de reglementare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal de către FICOSOTA este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Definiții

Protecția datelor cu caracter personal

Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale ("GDPR") va fi aplicabil în Statele Membre UE din 25 mai 2018. FICOSOTA își aliniază activitatea la prevederile GDPR și principiile privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute în legislația europeană și națională.

FICOSOTA se asigură că datele cu caracter personal pe care le prelucrează sunt:

 

Persoane fizice – persoanele vizate au următoarele drepturi privind datele cu caracter personal:

GDPR stabilește șase baze legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

 

Date cu caracter personale prelucrate de FICOSOTA

Datele cu caracter personal cuprind nu doar fapte ci și opinii/evaluări exprimate în legătură cu o persoană fizică specifică. Datele personale prelucrate de FICOSOTA pot fi împărțite condiționat în patru categorii:

 

Angajații, asociații, candidații pentru diverse posturi: FICOSOTA prelucrează date cu caracter personal inclusiv anumite categorii speciale de date cu caracter personal privind un contract de muncă sau in contract de prestări servicii, date ale candidaților pentru diverse posturi. De regulă, FICOSOTA prelucrează aceste date în scopul întocmirii și încheierii contractelor de muncă sau altor tipuri de contracte, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în calitate de angajator.

Reprezentanți, persoane de contact și angajați ai clienților, partenerilor și furnizorilor de servicii ai FICOSOTA – de regulă, primim datele dvs. personale de la angajatorul dvs. sau de la dvs. personal, ori de câte ori avem nevoie să întocmim, să încheiem sau să semnăm un contract cu sau să stabilim o relație comercială cu dvs., de exemplu, în cazul în care sunteți numit reprezentant legal sau persoană de contact într-un contract sau în corespondența de afaceri aferentă încheierii, semnării și încetării unui contract, înaintării unei oferte, soluționării unei dispute comerciale sau în alte situații.

Vizitatorii website-urilor – colectăm date despre dvs. din formularul de contact pe care îl completați pe website-urile noastre, cu acordul dvs. exprimat la momentul completării formularului. De regulă, utilizăm aceste informații pentru a răspunde solicitărilor dvs. privind anumite produse sau pentru a satisface alte nevoi ale dvs. În funcție de informațiile pe care in le furnizați, este posibil ca acestea să fie prelucrate în scop de identificare și exercitare a drepturilor legate de o eventuală dispută cu dvs. sau o dispută apărută ca urmare a oricăror pretenții sau reclamații. Colectăm de asemenea date privind adresa dvs. de IP și acordul dvs. privind utilizarea modulelor cookie. Informații suplimentare se găsesc în politica cookie [EY1] 

Participanții la jocuri – la momentul înregistrării ca participant la jocurile organizate de noi dvs. ne furnizați anumite date cu caracter personal pe care noi le prelucră, în virtutea acordului dvs. explicit, exprimat prin completarea voluntară a formularului de participare la joc/tragere la sorți/campanie de produse (inclusiv prin comentariile postate pe websit-urile noastre oficiale de pe Facebook și Instagram). Informații suplimentare se găsesc în Politica privind jocurile/tragerile la sorți/campaniile de produs, care sunt accesibile înainte de înregistrarea pe website-ul nostru sau pe cele de pe rețelele de socializare.[YB2] 

Vizitatorii imobilelor FICOSOTA – în cazul vizitelor la birourile noastre, facilitățile de producție și zonele comune ale societății, în scopul asigurării securității bunurilor și integrității corporale a angajaților noștri, precum și pentru controlul accesului, există dispozitive tehnice instalate care vor înregistra vizita dvs.

Divulgarea datelor dvs. cu caracter personal

De regulă, FICOSOTA păstrează confidențialitatea strictă asupra datelor dvs. cu caracter personal și nu le dezvăluie terților.

Ocazional, FICOSOTA poate transmite date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții clienților, partenerilor, curierilor, transportatorilor, antreprenorilor sau furnizorilor proprii, către autoritățile de stat precum și alte persoane fizice sau juridice – precum furnizorii de soluții și infrastructură software și/sau hardware, către consultanții externi, în legătură cu stabilirea și exercitarea drepturilor, în virtutea unei obligații legale sau în legătură cu interesele sale legitime, în funcție de situație. O astfel de dezvăluire este posibilă numai dacă există un motiv rezonabil pentru acest lucru și se asigură un nivel adecvat de protecție, inclusiv prin acorduri scrise încheiate cu terții cărora li se transmit  date cu caracter personal, ori de câte ori este posibil.

Categorii speciale de date cu caracter personal

FICOSOTA nu prelucrează niciun fel de date sensibile cu caracter personal privind clienții săi – persoane fizice sau angajați/reprezentanți ai clienților, partenerilor și furnizorilor, vizitatorilor website-urilor și website-urilor de pe rețelele de socializare.

Stocarea datelor cu caracter personal

FICOSOTA stochează diverse tipuri de date cu caracter personal, cuprinse în diverse documente, atât în format electronic cât și pe hârtie, pentru o perioadă limitată. Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal respectă întotdeauna scopurile pentru care acestea sunt prelucrate. Aceste perioade sunt prevăzute în Politica FICOSOTA privind stocarea documentelor și distrugerea lor.

Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

În cazul în care au fost depuse cereri privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate, FICOSOTA stabilește comunicarea cu persoanele fizice în timp util, în mod transparent, complet și ușor accesibil, utilizând un limbaj inteligibil și simplu, îndeosebi în cazul persoanelor minore.

În cazul în care sunt exercitate drepturile persoanelor vizate, FICOSOTA are obligația de a identifica persoanele fizice pentru a evita riscul de acces neautorizat la datele cu caracter personal ale acestora.

Informațiile privind măsurile întreprinse de FICOSOTA ca răspuns la cererile legate de exercitarea drepturilor vor fi furnizate persoanelor fizice fără întârziere nejustificată și, de regulă, în termen de o lună de la primirea cererii.

Toate informațiile privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate sunt oferite de FICOSOTA gratuit, cu excepția cazurilor în care cererile sunt vădit neîntemeiate sau excesive.

Informații suplimentare privind drepturile dvs. legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către FICOSOTA pot fi consultate în Data Politica privind Drepturile Persoanelor Vizate.

Securitatea datelor cu caracter personal

Încălcarea securității datelor cu caracter personal

FICOSOTA a adoptat proceduri privind stabilirea, raportarea și investigarea efectivă a cazurilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal. În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, FICOSOTA va lua imediat măsurile ce se impun pentru a limita efectele încălcării și pentru a informa persoanele vizate afectate și autoritățile de reglementare însărcinate cu protecția datelor personale.

Informații suplimentare

FICOSOTA va actualiza această politică în timp util și în orice moment ulterior prin modificarea și completarea acesteia, ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale sau în alte situații.

În cazul în care doriți informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către FICOSOTA sau aveți întrebări sau reclamații privind această notificare ori privind modurile în care și scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, că rugăm să vă adresați ofițerului însărcinat cu protecția datelor cu caracter persona la:

Pentru FICOSOTA MARKETING ROMANIA S.R.L.: București, România, str. Mihai Eminescu nr. 144-146, sector 2, 020083, email: privacy@ficosota.com

Vă puteți adresa ofițerului însărcinat cu protecția datelor cu caracter personal la: dpo@ficosota.com